آخرین خبرها
خانه > توهم بی‌خدایی > تفسیر علمی تولد عیسی مسیح «قسمت اول»

تفسیر علمی تولد عیسی مسیح «قسمت اول»

سال ۲۰۱۳ برای همه دین‌داران، به‌خصوص مسیحیان و مسلمانان سال متفاوتی بود. در این سال برای اولین بار موضوع بارداری حضرت مریم (ع) در کتاب توهم بی‌خدایی توسط احمدالحسن به‌صورت علمی تبیین شد. این مسئله که تا قبل از نگاشتن این کتاب، توسط بی‌خدایان صرفاً یک افسانه تلقی می‌شد، اکنون با شواهد علمی، توضیح‌پذیر است.

سید اجمدالحسن ع نویسنده کتاب توهم بی‌خدایی : «ما مسئلۀ تولد حضرت عیسی (ع) از حضرت مریم‌ (ع) را کاملاً طبیعی نمی‌دانیم؛ اما همۀ اشکالات مطرح‌شدۀ پیشین، جزو محال‌های عقلی و علمی به شمار نمی‌رود و می‌توان برخی از آن‌ها را به‌راحتی تفسیر علمی نمود.»

«ما مسئلۀ تولد حضرت عیسی (ع) از حضرت مریم‌ (ع) را کاملاً طبیعی نمی‌دانیم؛ اما همۀ اشکالات مطرح‌شدۀ پیشین، جزو محال‌های عقلی و علمی به شمار نمی‌رود و می‌توان برخی از آن‌ها را به‌راحتی تفسیر علمی نمود.» [۱]

برای بررسی توضیحات احمدالحسن در فصل سوم کتاب توهم بی‌خدایی لازم است ابتدا در متون دینی دربارۀ تولد عیسی مسیح تحقیق کنیم و سپس به آموختن مقدماتی دربارۀ زیست‌شناسی سلولی‌مولکولی بپردازیم.

بر اساس آیات انجیل متی و اعتقاد مسیحیان، در عهد عتیق، پیشگویی‌ نحوۀ تولد عیسی مسیح توضیح داده شده است:

«بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد: اینک باکره [۲] حامله شده، پسری به دنیا خواهد ‌آورد و او را عمانوئیل می‌نامند.»[۳]

در انجیل متی آمده است:

« تولد عیسی مسیح این‌چنین روی داد: مریم، مادر عیسی، نامزد یوسف بود؛ اما پیش از آنکه به هم بپیوندند، معلوم شد که مریم از روح‌القدس آبستن است. ازآنجاکه شوهرش، یوسف، مردی پارسا بود و نمی‌خواست مریم را رسوا کند، بر آن شد که بی‌سروصدا از او جدا شود.

اما چون این تصمیم را گرفت، ناگهان فرشتۀ خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت: «ای یوسف، پسر داوود، از ازدواج با مریم مترس؛ زیرا آنچه در بطن وی قرار گرفته، از روح‌القدس است. او پسری به دنیا می‌آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد.» این‌ اتفاق رخ داد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود، به حقیقت بپیوندد که ‘باکره آبستن خواهد شد و پسری به دنیا خواهد آورد و او را عِمانوئیل خواهند نامید’ که به ‌معنی ‘خدا با ما’ است.»[۴]

همچنین در انجیل لوقا آمده است:

«در ماه ششم، جبرائیلِ فرشته از جانب خدا به شهری در جلیل فرستاده شد که ناصره نام داشت، تا نزد باکره‌ای به نام مریم برود. مریم، نامزد مردی بود به نام یوسف، از خاندان داوود. فرشته نزد او رفت و گفت: «سلام بر تو که مورد لطف قرار گرفته‌ای. خداوند با توست.» مریم با شنیدن سخنان او پریشان شد و با خود اندیشید که این چگونه سلامی است.

اما فرشته به او گفت: «ای مریم، مترس! لطف خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن می‌شوی و پسری به دنیا می‌آوری و نامش را عیسی می‌گذاری. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند، تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او هرگز نابود نخواهد شد.»

مریم از فرشته پرسید: «این چگونه ممکن است، زیرا من با مردی نبوده‌ام؟» فرشته پاسخ داد: «روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. ازاین‌رو، آن مولود، مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. اینک اِلیزابِت نیز که از خویشان توست، در سن پیری آبستن است و پسری در راه دارد. آری، او که می‌گویند نازاست، در ششمین ماهِ آبستنی است؛ زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست!» مریم گفت: «کنیزِ خداوندم. آنچه دربارۀ من گفتی، بشود.» آنگاه فرشته از نزد او رفت.»[۵]

و در قرآن نیز این‌گونه آمده است:

«و در این کتاب از مریم یاد کن، آنگاه که از خانواده‌اش، در مکانى شرقى به کنارى شتافت. پس در برابر آن‌ها برای خود پرده‌ای قرار داد [که به عبادت حق پردازد.] پس روح خود را به‌سوی او فرستادیم تا اینکه به [شکل‌] بشرى خوش‌اندام بر او نمایان شد.

مریم گفت: اگر پرهیزگاری، من از تو به خدای رحمان پناه می‌برم. گفت: «من فقط فرستادۀ پروردگار تو هستم، براى اینکه به تو پسرى پاکیزه ببخشم.» گفت: چگونه مرا پسری باشد باآنکه دست بشرى به من نرسیده و هرگز بدکاره هم نبوده‌ام. گفت: همین‌طور است، پروردگارت گفته: این کار بر من آسان است، تا او را نشانه‌ای برای مردم و رحمتی از جانب خویش قرار دهیم و این امری است که دستور قطعی آن صادر شده است. پس [مریم‌] به او [=عیسى‌] آبستن شد و با او به مکان دورافتاده‌اى پناه جست. پس‌ درد زایمان، او را به‌سوى تنۀ درخت خرمایى کشانید.

گفت: «اى کاش، پیش از این مرده بودم و به‌کلی فراموش ‌شده بودم.». پس، از زیرِ [پاى‌] او [فرشته‌] وى را ندا داد که غمگین نباش، پروردگارت زیر [پاى‌] تو چشمۀ آبى پدید آورده است و تنۀ درخت خرما را به‌طرف خود [بگیر و] بتکان. بر تو خرماى تازه مى‌ریزد. و بخور و بنوش و چشم خود [به عیسی] روشن دار. پس اگر کسى از آدمیان را دیدى، بگو: «من براى [خداى‌] رحمان روزه نذر کرده‌ام و امروز مطلقاً با انسانى سخن نخواهم گفت.»

پس [مریم‌] در‌حالى‌که او را در آغوش گرفته بود، نزد قومش آورد. گفتند: «اى مریم، به‌راستى کار بسیار ناپسندى مرتکب شده‌اى.» ای خواهر هارون، تو را نه پدری ناصالح بود و نه مادری بدکار. [مریم‌] به‌سوی [عیسى‌] اشاره کرد. گفتند: «چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟» [کودک‌] گفت: «منم بندۀ خدا. به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هرجا که باشم وجودی پربرکت قرار داده و تا زمانی که زنده‌ام، مرا به نماز و زکات توصیه کرده است؛ و مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم قرار نداده است؛ و سلام [خدا] بر من، در آن روز که متولد شدم و در آن روز که می‌میرم و آن روز که زنده برانگیخته خواهم‌ شد.» [۶]

«و آن [زن را یاد کن‌] که خود را پاک‌دامن نگاه داشت و از روح خویش در او دمیدیم و او و پسرش را براى جهانیان آیتى قرار دادیم.»[۷]

 

پانوشت:

  1. توهم بی‌خدایی، احمدالحسن، ص۱۹۹.
  2. واژۀ عبری که در اینجا به کار برده شده، معادل «دختر جوان» است. عبارت «باکره» مذکور در عهد جدید، انجیل متی، اصحاح ۱، آیۀ ۲۳ برگرفته از متن یونانی عهد عتیق است که ۵۰۰ سال بعد از اشعیای نبی ترجمه شده است.
  3. عهد عتیق، کتاب اشعیا، اصحاح ۷، آیۀ ۱۴
  4. عهد جدید، انجیل متی، اصحاح ۱، آیات ۱۸ تا ۲۳.
  5. عهد جدید، انجیل لوقا، اصحاح ۱، آیات ۲۶ تا ۳۷.
  6. قرآن کریم، سورۀ مریم، آیات ۱۶ تا ۳۳.
  7. قرآن کریم، سوره انبیاء، آیۀ ۹۱.

 

همچنین ببینید

اهمیت نظریۀ تکامل در زیست‌شناسی مدرن نزد دانشمندان و آگاهان به این علم روشن است و علت ادعای سید احمدالحسن (ع)این است که شواهد بسیاری در تأیید این نظریه ارائه شده است که هر فرد عاقلی با مطالعۀ آن‌ها، نمی‌تواند منکر این واقعیت مسلم شود.

از انکار تا تکفیر _ قسمت اول

مقدمۀ کوتاه: فرگشت، نظریۀ تأییدشده‌ای است که برای توضیح چگونگی سیر حیات طی چهار میلیارد …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *