خانه > پاسخ شبهات > 177 – نقد و بررسی معیارهای مسیح‌‌شناسی کراویتز(قسمت سوم)

177 – نقد و بررسی معیارهای مسیح‌‌شناسی کراویتز(قسمت سوم)

یهودیان باید به بشارت‌هایی که گمان می‌کنند در زمان مسیح اتفاق می‌افتد این‌گونه بنگرند که ممکن است در زمان پس از مسیح به انجام برسد

به قلم: یهوشوع ربوبی

• پیشگفتار

در قسمت پیشین اثبات شد که بیشتر معیارهای بن‌صیون کراویتز در شناسایی مسیح نمی‌تواند کمکی به شناسایی او در ابتدای ظهورش کند؛ بنابراین یهودیان نمی‌توانند مسیح را یاری دهند؛ گذشته از این واقعیت، موضوعی همانند برپایی صلح جهانی، ممکن است در زمان مسیح به‌طور کامل روی ندهد و فرایندی باشد که توسط افراد دیگری به فرجام برسد؛ بنابراین، در این مقاله مایلم از راه کتاب مقدس به این موضوع بپردازم.

• بشارت دربارۀ کسی و انجام شدنش در دیگران

فرایند برپایی صلح جهانی باوجود اینکه کشورهای مختلف در شرق تا غرب زمین دارای تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های پیشرفته‌اند کاری است که نه در 90 سال انجام‌شدنی است و نه در 100 سال.
اکنون این پرسش را در میان می‌گذارم: آیا روی دادن این مژده می‌تواند برای پس‌از مسیح باشد؟! شاید در پاسخ گفته‌ شود مگر می‌شود موضوعی دربارۀ کسی گفته شود، اما در خود او یا در زمان او روی ندهد؟! به این متن توجه کنیم:
(و یعقوب، پسران خود را خوانده، گفت: «جمع شوید تا شما را از آنچه در ایام آخر به شما واقع خواهد شد، خبر دهم. […]یهودا شیربچه‌ای است، ای پسرم از شکار برآمدی. مثل شیر خویشتن را جمع کرده، در کمین می‌خوابد و چون شیرماده‌ای است. کیست او را برانگیزاند؟ عصا از یهودا دور نخواهد شد؛ و نه چوگان فرمانروایی از میان پاهای وی تا شیلو بیاید؛ و مر او را اطاعت امت‌ها خواهد بود). [1] یهودا هرگز حکومت نکرد! نظر مفسرین یهودی نیز این است که متن به فرزندانش اشاره دارد و نه خود او. [2] شبیه همین موضوع در یحِزْقِل و یرمیا دربارۀ داوود آمده است که مفسرینی از یهود معتقدند که منظور مسیح از نسل داوود است. [3] اکنون پاسخ به این سؤال که «مگر می‌شود موضوعی دربارۀ کسی گفته شود، اما در خود او یا در زمان او روی ندهد؟!» ساده است؛ بله می‌شود! بنابراین یهودیان باید به بشارت‌هایی که گمان می‌کنند در زمان مسیح اتفاق می‌افتد این‌گونه بنگرند که ممکن است در زمان پس از مسیح به انجام برسد.

• فرزندان مسیح

مزمور ۴۵ دربارۀ پادشاهی صحبت می‌کند که دارای فرزندان است؛ در بخشی از این مزمور می‌خوانیم:
(۲ دل من به کلام نیکو می‌جوشد. انشاء خود را دربارۀ پادشاه می‌گویم. زبان من قلم کاتب ماهر است. […] ۱۷ به‌عوض پدرانت، پسرانت خواهند بود و ایشان را بر تمامی جهان سروران خواهی ساخت). [4] در تفسیر داوود قیمحی می‌بینیم که او این مزمور را دربارۀ مسیح می‌دانست [5] و ابن‌عزرا نیز به این مضمون گفت که مزمور ۴۵ دربارۀ داوود یا مسیح پسر داوود است [6] و حتی دربارۀ آیه ۱۷ گفت که این هم دربارۀ داوود صادق است هم دربارۀ مسیح. [7] بر پایۀ میتزودات دیوید نیز این مزمور دربارۀ مسیح است. [8] بنابراین با توجه به تفاسیر مفسرین یهود و مزمور 17:45 می‌توانیم این‌چنین برداشت کنیم که حاکمانی از فرزندان مسیح وجود دارند. [9] نمونه‌ای دیگر که به فرزندان و خلفای الهی از فرزندان منجی یا مسیح موعود یهود اشاره دارد، این متن است:
(و خداوند می‌گوید: «اما عهد من با ایشان این است که روح من که بر توست و کلام من که در دهان تو گذاشته‌ام از دهان تو و از دهان ذریت تو و از دهان ذریتِ ذریت تو دور نخواهد شد.» خداوند می‌گوید: «از الآن و تا ابدالآباد.»). [10]

• نتیجه‌گیری

در این مقاله مشخص شد که یک پیش‌گویی ممکن است دربارۀ فردی گفته شود اما در فرزندان او اتفاق بیفتد؛ همچنین به این موضوع پرداخته شد که مسیح دارای فرزندان است؛ بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که آنچه از صلح جهانی یا حتی برپایی عدل و انصاف بر زمین گفته شده ‌است و یهودیان معتقدند با مسیح به انجام می‌رسد، ممکن است پس از مسیح توسط فرزندانش به انجام برسد.

منابع:
1. پیدایش، فصل 49، آیات 1 تا 10.
2. ر.ک. تارگوم اورشلیم؛ لینک:  و تارگوم یوناتان؛ لینک: سنهدرین ۵الف:۶؛ لینک:
3. رجوع کنید به تفسیر راشی یا شلومو بن اسحاق دربارۀ یحزقل ۲۳:۳۴؛
و تفسیری که در میتزودات دیوید دربارۀ یحزقل ۲۴:۳۷ آمده است.
همچنین به آنچه در تارگوم یوناتان دربارۀ یرمیا ۹:۳۰ آمده است؛
4. عدد آیات براساس کتاب مقدس یهودیان است.
5. שושנים. כלי ניגון ששמו שושנה וזה המזמור נאמר על המלך המשיח ונקרא שיר ידידות כי בו אהבת ה’ למשיחו: |
6. רחש – ידבר לבו דברי המשורר. ויש אומרים: דברים שהוא מוציא מלבו וזה המזמור נאמר על דוד או על המשיח בנו, שכן שמו ודוד עבדי נשיא להם לעולם.
7. תחת – הדור שעבר יבוא דור אחר, כי דורך הוא אמצעי וזה נכון גם על דוד גם על המשיח. |
8. אומר אני. בפתיחת דברי אני אומר שמעשה השיר הזה הוא על מלך המשיח: |
9. آن‌طور که دکتر شیخ ناظم عقیلی تشریح کردند، مخاطب این آیه نه مسیح، بلکه امام مهدی (ع) است که در نسل او سرورانی وجود دارند (ر.ک: تواتر اخبار در استمرار امامت بعد از صاحب‌الزمان، حدیث سی و هفتم، صفحه ۱۲۴ نسخۀ فارسی).
10. اشعیا ۲۱:۵۹؛ اگر اشعیا ۱۶:۵۹-۲۱ را در کنار اشعیا ۱:۶۳-۶ ـ‌که دربارۀ نجات‌دهنده‌ای از بصره سخن می‌گوید‌ـ بگذاریم، به‌روشنی می‌بینیم که آن‌ها به یک شخص اشاره دارد و آن رهایی‌بخش آخرالزمان است که یهودیان او را مسیح می‌دانند.

 

دانلود تمامی شماره های هفته نامه زمان ظهور

همچنین ببینید

نیچه در ورطه نیستی

177 – نیچه در ورطۀ نیستی

نقدی بر رمان «وقتی نیچه گریست» به قلم: مریم احمدیار مقدمه شیوع اختلالات روانی به‌خصوص …